สอบ CU-TEP

รายละเอียดการเรียน ติว CU TEP ออนไลน์ และ การสอบ CU-TEP ปี2021

CU-TEP (CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY) เป็นการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดการสอบ เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน ผลการสอบจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับของมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี-โท-เอก) โดยจะเปิดให้มีการสอบทุกเดือนตลอดทั้งปี และผู้สมัครสอบจะต้องทำการสมัครสอบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ตามตารางสอบที่ทางศูนย์ประกาศ

“CU-TEP” ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency คือ การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

ข้อสอบ CU-TEP แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะวัดทักษะภาษาอังกฤษ 3 ด้าน ได้ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และ การเขียน (Writing) ซึ่งแยกกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งจำนวนข้อ ระยะเวลาที่ให้ในการทำ และเวลาที่สอบ ต้องติดตามประกาศในแต่ละปี

*สถาบันภาษาCUTEP7DAY ได้ลิขสิทธิ์เผยแพร่คอร์ส ติวซียูเทพออนไลน์ จากสถาบันภาษา Red Mapleผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
เรียนซียูเทพออนไลน์, ติวซียูเทพออนไลน์, ติว cu tep เร่งรัด, เรียน cu tep ออนไลน์, ติว cu tep ออนไลน์ที่ไหนดี, cu-tep แบบใหม่, ติวซียูเทพที่ไหนดี, ซียูเทพคือ, cu-tep คือ, รูปแบบการสอบcu-tep, เรียน cu-tep ออนไลน์ที่ไหนดี, เรียน cu tep ที่ไหนดี, ติว cu tep ที่ไหนดี, เรียน cu tep online, Red Maple ดีมั้ย, ติว cu tep ออนไลน์, ติว cu tep ออนไลน์ ที่ไหนดี, เรียน cu tep ออนไลน์ , เรียน cu tep ออนไลน์ ที่ไหนดี, เรดเมเปิ้ล ดีไหม, เรียน cu tep รับรองผล, ติว cu tep รับรองผล, ติว cu tep ที่ไหนดีที่สุด, ติว cu tep ออนไลน์ pantip , ติว cu-tep ออนไลน์ฟรี, ติว cu tep ตัวต่อตัว, ติว cu tep ฟรี, ติว cu tep pantip online, เรียน cu tep พันทิป, cu tep pantip, cu tep ข้อสอบ, ติว cu tep รับรองผล , เรียน cu tep รับรองผล , ติว cu tep รับรองผลที่ไหนดี, ติว cu-tep ออนไลน์, เรียน cu-tep online ติว cu-tep ออนไลน์ ฟรี, สมัครสอบ cu tep 2564, แนวข้อสอบ cu tep 2564, แนวข้อสอง cu tep 2021,  สมัครสอบซียูเทพยังไง ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไร  CUTEP7DAY มั่นใจได้ 100%